• Vai trò của các công ty tuyển dụng

    Các công ty tuyển dụng vẫn được xem là cầu nối giữa cung và cầu về nhân sự. Sự ra đời của các công ty tuyển dụng tạo một bước ngoặt, thói quen mới trong việc thỏa mãn nhu cầu về người và việc.