TUYỂN DỤNG
Trang chủ > TUYỂN DỤNG
         
Dec 20, 2013
Kế toán trưởng
Khu vực tuyển dụng : Cao Bằng
Dec 20, 2013
Kế toán tổng hợp
Khu vực tuyển dụng : Cao Bằng
Dec 20, 2013
Kế toán viên
Khu vực tuyển dụng : Cao Bằng
Dec 20, 2013
Trưởng ban Chế biến - Luyện kim
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 20, 2013
Trưởng phòng Hóa Nghiệm
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 20, 2013
Kỹ sư phân tích
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 20, 2013
Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 20, 2013
Chuyên viên Chính Xây dựng và Quản lý giá thành/ Kỹ sư Kinh tế mỏ
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Dec 20, 2013
Kỹ sư tuyển khoáng tối thiểu 5 năm kinh nghiệm
Khu vực tuyển dụng : Hà Nội
Đơn vị tuyển dụng