Dịch vụ Tuyển dụng
Trang chủ > Dịch vụ Tuyển dụng > Dịch vụ Tuyển dụng
Jul 29, 2013
Dịch vụ Tuyển dụng
Chào mừng Khách hàng đã đến với dịch vụ Tuyển dụng của M-Talent. Với kinh nghiệm hoàn thành tuyển dụng đội ngũ quản lý và nhân viên cho các Đối tác chiến lược bao gồm các công ty thuộc Tập đoàn TNG và Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), Công ty M-Talent đã bước đầu thành công trong việc phát triển đội ngũ nhân sự với các chuyên viên tuyển dụng đến từ các công ty cung cấp nhân sự lớn trên thị trường, song song với họ là những chuyên viên tuyển dụng tới từ các công ty lớn trong các ngành Tài chính, sản xuất và dịch vụ. Đồng thời với việc phát triển đội ngũ nhân sự, M-Talent cũng đã thành công trong việc xây dựng kho dữ liệu ứng viên đa dạng ngành nghề nhằm giúp khách hàng tiếp cận đúng và hiệu quả với ứng viên mà họ đang tìm kiếm. Cùng với dịch vụ Tuyển dụng, dịch vụ Cung ứng Nhân lực của Công ty M-Talent cũng đang từng bước hoàn thiện với việc phát triển, quản lý và cho thuê đội ngũ 1500 nhân viên bán hàng cho Ngân hàng Hàng Hải, Maritime Bank. Ngoài nhân sự tài chính, M-Talent trong thời gian tới sẽ đưa ra các dịch vụ liên quan đến cho thuê nhân sự kỹ thuật nhằm đáp ứng các nhu cầu lớn trên thị trường doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam trong những năm tới.

Với kinh nghiệm là đối tác chiến lược cung cấp dịch vụ tuyển dụng cho Ngân hàng Hàng Hải (Maritime Bank) và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn TNG, M-Talent đã xây dựng thành công kho dữ liệu ứng viên chất lượng cao, phát triển nhanh chóng giúp Khách hàng tiếp cận và tìm kiếm được ứng viên đúng theo yêu cầu trong thời gian ngắn nhất.

>> 4,000 ứng viên cấp quản lý và cấp cao trong hệ thống dữ liệu được bảo mật
>> 45,000 ứng viên khác trên hệ thống trực tuyến

Để mang lại lợi ích lớn nhất cho khách hàng, chúng tôi đã xây dựng và cam kết 5 tiêu chí trong cung cấp dịch vụ tuyển dụng cho khách hàng.
 • Chất lượng ứng viên như mong đợi
 • Tốc độ tuyển dụng
 • Thông tin bảo mật
 • Đối tác tin cậy
 • Phản hồi nhanh chóng
M-Talent sẽ hỗ trợ đắc lực cho Khách hàng xây dựng tổ chức cạnh tranh trên thị trường. Bằng việc sử dụng các dịch vụ Nhân sự của M-Talent, Khách hàng sẽ tập trung vào các chức năng kinh doanh cốt lõi và phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

Đáp ứng nhân sự các ngành:

 • Tài chính - Ngân hàng
 • Bất động sản
 • Khai thác khoáng sản 
 • Thương mại
 • Dịch vụ
 • Xây dựng
 • Các ngành khác
Đơn vị tuyển dụng