Giá trị và niềm tin
Trang chủ > Giá trị và niềm tin > Giá trị và niềm tin
Aug 01, 2013
Giá trị và niềm tin

Giá trị cốt lõi của M-Talent

Người M-Talent dành nhiều thời gian làm việc tại công ty hơn thời gian sống ở bên ngoài. Bởi vậy, chúng ta cần một triết lý chung để sống
Giữa hàng triệu doanh nghiệp trên thế giới, M-Talent cần có một sự khác biệt để được nhận dạng, lựa chọn. Và bởi vậy, chúng ta cần một triết lý kinh doanh riêng biệt
M-Talent ra đời đã thừa hưởng một số gene tốt, việc duy trì và phát triển những gene này trong các thế hệ người M-Talent sẽ tạo cơ sở cho sự phát triển trường tồn của Công ty
Nền tảng tư tưởng được xây dựng dựa trên bài học quá khứ, thực tế hiện tại, và khát vọng phát triển của mọi thành viên M-Talent. Nền tảng tư tưởng là phương châm sống, thể hiện ra thành những hành động cụ thể để nhờ đó chúng ta được nhận ra là người M-Talent.

7 Giá trị cốt lõi của M-Talent
- Trách nhiệm và liêm chính
- Cởi mở và Đoàn kết
- Thấu hiểu khách hàng
- Triển khai xuất sắc
- Liên tục cải thiện
- Tuân thu quy định
- Trách nhiệm cộng đồng

Đơn vị tuyển dụng