Dịch vụ Cung ứng Nhân sự
Trang chủ > Dịch vụ Cung ứng Nhân sự > Dịch vụ Cung ứng Nhân sự
Aug 02, 2013
Dịch vụ Cung ứng Nhân sự
Lực lượng nhân sự chất lượng cao sẵn có
 
Dịch vụ Cung ứng nhân sự của chúng tôi cung cấp cho Khách hàng số lượng nhân sự lớn trong một khoảng thời gian nhất định theo yêu cầu của hoạt động kinh doanh của Khách hàng. Chúng tôi chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân viên đạt tiêu chuẩn Khách hàng đề ra, đào tạo cho họ, thực hiện hoạt động tính lương và chi trả lương cũng như quản trị các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự cho thuê, giúp Khách hàng tập trung vào các mục tiêu kinh doanh của mình.
 
Với 1,300 Nhân sự cho thuê, Khách hàng sẽ được M-Talent cung cấp dịch vụ với:
 

- Ứng viên như mong đợi
- Tốc độ tuyển dụng nhanh chóng
- Bảo mật thông tin
- Đối tác tin cậy
- Phản hồi
Đơn vị tuyển dụng