Dịch vụ Tư vấn CLNS
Trang chủ > Dịch vụ Tư vấn CLNS > Dịch vụ Tư vấn Chiến lược nhân sự
Aug 02, 2013
Dịch vụ Tư vấn Chiến lược nhân sự
Với thế mạnh là đội ngũ Chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự được tuyển chọn từ những thương hiệu nổi tiếng như Maritime Bank, Mê Kông Bank và các tổ chức có uy tín tại Việt Nam, M-Talent hiện đang cung cấp Dịch vụ Tư vấn Chiến lược Nhân sựcho nhiều Khách hàng, hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, như: Tài chính – ngân hàng, Khoáng sản, Bất động sản, Thương mại – dịch vụ, Công nghệ thông tin, Dầu khí, Bảo hiểm, Chứng khoán, Vận tải, Quản lý tài sản, Nông – lâm nghiệp v.v…. với thành phần của Dịch vụ như sau:

1.     Tư vấn, triển khai công tác xây dựng hệ thống chính sách/chế độ, cơ chế quản lý nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành trong doanh nghiệp, bắt kịp xu thế của thị trường và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật.

2.     Tư vấn, triển khai công tác xây dựng hệ thống quy chế, quy định, quy trình nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn và các công cụ phục vụ việc tác nghiệp về nhân sự, bao gồm các nội dung sau:
-         Nội quy Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể;
-         Mô hình tổ chức bộ máy;
-         Hệ thống chế độ đãi ngộ;
-         Hệ thống chức danh và cấp bậc cán bộ;
-         Quy hoạch cán bộ;
-         Lộ trình công danh;
-         Từ điển năng lực;
-         Hệ thống mô tả công việc;
-         Tuyển dụng và đào tạo;
-         Hợp đồng lao động;
-         Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất;
-         Hệ thống mẫu biểu nhân sự;
-         Các văn bản, quy định, cơ chế quản lý và chính sách nhân sự khác theo nhu cầu của Khách hàng.

3.     Tư vấn, triển khai công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách nhân sự và các quy định, quy trình nghiệp vụ trong công tác quản lý nhân sự.

4.     Định kỳ khảo sát, đánh giá, hiệu chỉnh các chính sách, cơ chế quản lý và quy định, quy trình nghiệp vụ trong công tác quản lý nhân sự.

5.     Tư vấn các giải pháp chiến lược về nhân sự.

6.     Tư vấn Pháp luật Lao động.
Đơn vị tuyển dụng