Event
Trang chủ > Event
Mar 27, 2015
Hội nghị Tổng kết năm 2014 M-Talent
Hội nghị Tổng kết năm 2014 M-Talent
Ngày 07/03/2015 tại Sông Hồng Resot - Vĩnh Phúc, Công ty Cổ Phần Quản trị Nguồn Nhân lực M-Talent đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2014 và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2015. Bà Nguyễn Thu Trang - Tổng Giám đốc M-Talent chủ trì Hội nghị.
Aug 01, 2013
Chương trình Đào tạo Kỹ năng thiết lập mối quan hệ với Khách hàng
Jul 29, 2013
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo "Quản lý sự thay đổi" dành cho các quản lý cấp trung trực thuộc ngân hàng SME, khách hàng Maritime Bank,
Đơn vị tuyển dụng