TIN TỨC
Trang chủ > TIN TỨC
Dec 26, 2013
Ý Nghĩa phía sau các câu hỏi phỏng vấn của nhà tuyển dụng
Ý Nghĩa phía sau các câu hỏi phỏng vấn của nhà tuyển dụng
Nếu đã từng đi phỏng vấn, bạn có thể nhận thấy rằng có những câu hỏi mà hầu hết các nhà tuyển dụng đều dùng để hỏi các ứng viên. Có những câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng nếu bạn khinh suất, bạn có thể sẽ "mất điểm" trong mắt nhà tuyển dụng. Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao nhà tuyển dụng lại hỏi bạn những câu hỏi dạng đó? Điều gì đang thực sự ẩn sau chúng? Và điều gì là thứ mà nhà tuyển dụng đang mong chờ ở câu trả lời?
Aug 19, 2013
Signature
Signature
Aug 08, 2013
Getting more from your training program
Aug 08, 2013
4 Ways to Unlock Your Employees Performance Potential
Aug 08, 2013
Ky nang quan ly thoi gian
Aug 01, 2013
Chương trình Đào tạo Kỹ năng thiết lập mối quan hệ với Khách hàng
Aug 01, 2013
Động viên nhân viên đúng lúc
Động viên nhân viên đúng lúc
Muốn nâng cao năng suất và chất lượng công việc của toàn bộ máy doanh nghiệp, nhà quản trị phải biết động viên đội ngũ nhân viên đúng lúc và đúng mức. Tuy nhiên, nhiều sếp hoặc chưa quan tâm hoặc không có đủ kỹ năng này nên đã bỏ qua một động lực quan trọng trong việc thúc đẩy các nhân viên dưới quyền phấn khởi làm việc và vươn tới những thành công mới.
Aug 01, 2013
Luật Thuế thu nhập cá nhân mới
Ngày 27 tháng 6 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị Định 65/2013/NĐ-CP (Nghị Định 65) quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân với những ảnh hưởng tích cực đến người lao động.
Jul 29, 2013
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo "Quản lý sự thay đổi" dành cho các quản lý cấp trung trực thuộc ngân hàng SME, khách hàng Maritime Bank,
Đơn vị tuyển dụng