Tin tức
Trang chủ > Tin tức
Aug 01, 2013
Động viên nhân viên đúng lúc
Động viên nhân viên đúng lúc
Muốn nâng cao năng suất và chất lượng công việc của toàn bộ máy doanh nghiệp, nhà quản trị phải biết động viên đội ngũ nhân viên đúng lúc và đúng mức. Tuy nhiên, nhiều sếp hoặc chưa quan tâm hoặc không có đủ kỹ năng này nên đã bỏ qua một động lực quan trọng trong việc thúc đẩy các nhân viên dưới quyền phấn khởi làm việc và vươn tới những thành công mới.
Aug 01, 2013
Luật Thuế thu nhập cá nhân mới
Ngày 27 tháng 6 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị Định 65/2013/NĐ-CP (Nghị Định 65) quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân với những ảnh hưởng tích cực đến người lao động.
Đơn vị tuyển dụng